foto1
Belge form dökümanlar evrak
foto1
Windows word excel powerpoint access frontpage ms paint
foto1
Soru bankası tüm sınıflar branşlar için sorular bilgisayar testleri
foto1
Eba zümre plan hem zümre ve planları
foto1
Açıklamalı atasözleri ve deyimler biyografiler il il Anadolu efsanleri
Atama sorgu zümre eba sivil savunma öğretmen ders kitapları hem gorev dağılımı öğretmen nobet çizelgesi çevre formu çalışma programı arşiv açık öğretim osym teog yök duyuru trafik işaretleri sözler bilmeceler deprem beynimiz çocuğa dini bilgiler sorular cevaplar verimli ders çalışma burs verenler üniversiteler güvengen davranış meb yüz eser sınav soru cevap amerikanın keşfi soykırım Türk tarihi devletleri eğitim motivasyon videoları word excel point mspaint wordart program yazılım donanım skype ascii dos outlook internet frontpage .Read More...

Bizim Okul

İdareci öğretmen ve öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

.

...

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

    zipEk-1 öğrenim belgesi

 zipek 1-1 öğrenci durum belgesi (Velisi ile Yurt Dışına Gidecek Öğrenciler İçin) Ek:24.12.2008/27090 RG 

 zipEk-2 nakil belgesi 

 zipEk-3 ilgili makama (öğrenci belgesi) 

 zipEk-4 diploma kayıt örneği 

 zipEk-5 kayıtları yok olanlara verilecek belge 

 zipEk-6-3-a davranış puanı ölçütleri 

 zipEk-6-3-b öğrenci davranışlarına ait değerlendirme çizelgesi 

 zipEk-7 üstün başarı belgesi 

 zipEk-7-1 başarı belgesi 

 zipEk-8 onur belgesi 

 zipEk-9 öğrenci kişisel değerlendirme tutanağı 

 zipEk-10 öğrenci bilgilendirme formu 

 zipEk-11 öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu karar örneği 

 zipEk-12 ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu karar örneği 

 zipEk-14 ilköğretim kurumlarında tutulacak defter,çizelge ve dosyalar(değişik:24.12.2008/27090 rg) 

 zipEk-15 ilköğretim okulu öğrenci gelişim raporu 

 zipEk-1 (değişik: 31.7.2009/27305 rg) aday kayıt formu 

 zipEK-1a (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu 

 zipEK-1b (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu 

 zipEK-3 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) acil durumlarda başvuru formu 

 zipEk-4 okul öncesi eğitim kurumları devam çizelgesi 

 zipEk-5 inceleme formu 

 zipEk-6 sözleşme örneği 

 zipEK-7a anaokulu tahmini bütçe tablosu (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) 

 zipEK-7b imza sirküleri (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) 

 zipEK-8 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) okul öncesi eğitim kurumlarında tutulacak defter, çizelge, dosya ve formlar 

 zipEk-9 öğretmen çalışma saatleri devam takip defteri 

 zipEK-10  (Ek : 31.7.2009/27305 RG)  gelişim raporu 

 zipEK-11  (Ek : 31.7.2009/27305 RG) katılım belgesi 

 zipEK-1 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) aday kayıt formu 

 zipEK-1a (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu 

 zipEK-1b (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu 

 zipEK-2 (Yürürlükten kaldırıldı. 31.7.2009/27305 RG) kayıt defteri örneği 

 zipEK-3 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) acil durumlarda başvuru formu 

 zipek-4 okul öncesi eğitim kurumları devam çizelgesi 

 zipEk-5 inceleme formu 

 zipek-6 sözleşme örneği 

 zipek-7a anaokulu tahmini bütçe tablosu (değişik: 31.7.2009/27305 rg) 

 zipEK-7b imza sirküleri (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) 

 zipEK-8 (Değişik: 31.7.2009/27305 rg) okul öncesi eğitim kurumlarında tutulacak defter, çizelge, dosya ve formlar 

 zipEk-9 öğretmen çalışma saatleri devam takip defteri 

 zipEk-10  (ek : 31.7.2009/27305 rg)  gelişim raporu 

 zipEk-11  (ek : 31.7.2009/27305 rg) katılım belgesi 

 zipEk-1 okul-aile birliği aynî / nakdî bağış alındı belgesi 

 zipEk-2 okullarda bulunan kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme (kiralama) sözleşmesi 

 zipEk-1 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) öğrenci kulüpleri çizelgesi 

 zipek-2 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) (ek : 17.04.2010/27555 rg) belirli gün ve haftalar çizelgesi 

 zipEk-3 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) sosyal etkinlikler yıllık çalışma planı 

 zipEk-4 sosyal etkinlikler proje öneri formu 

 zipek-5 sosyal etkinlikler proje sonuç raporu 

 zipek-6 sosyal etkinlikler proje uygulama takvimi 

 zipEk-7(değişik: 2.3.2008/26804 rg) sosyal etkinlikler öğrenci değerlendirme formu 

 zipEk-8 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) sosyal etkinlikler danışman öğretmen değerlendirme formu 

 zipEk-9 gönüllü veliler hangi işleri yapabilir 

 zipEk-10 gönüllü veli başvuru formu 

 zipek-11 veli izin belgesi 

 zipek-12 ( ek 2.3.2008/26804 rg) okul gezileri çerçeve sözleşmesi 

 zipEk-13 ( ek2.3.2008/26804 rg) gezi planı 

 zipek-14 ( ek2.3.2008/26804 rg) başarı sertifikası 

..

Lütfen Paylaşalım

.

site ekle site ekle http://www.iyisayfa.net/