İdareci görev dağılımı

foto1
Belge form dökümanlar evrak
foto1
Windows word excel powerpoint access frontpage ms paint
foto1
Soru bankası tüm sınıflar branşlar için sorular bilgisayar testleri
foto1
Eba zümre plan hem zümre ve planları
foto1
Açıklamalı atasözleri ve deyimler biyografiler il il Anadolu efsanleri
Atama sorgu zümre eba sivil savunma öğretmen ders kitapları hem gorev dağılımı öğretmen nobet çizelgesi çevre formu çalışma programı arşiv açık öğretim osym teog yök duyuru trafik işaretleri sözler bilmeceler deprem beynimiz çocuğa dini bilgiler sorular cevaplar verimli ders çalışma burs verenler üniversiteler güvengen davranış meb yüz eser sınav soru cevap amerikanın keşfi soykırım Türk tarihi devletleri eğitim motivasyon videoları word excel point mspaint wordart program yazılım donanım skype ascii dos outlook internet frontpage .Read More...

Bizim Okul

İdareci öğretmen ve öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tesadüf Değil

Erkeklerin ‘’erkekliği ve erkeklerin ürettiği şiddeti’’ sorgulayarak, yaşanmışlıklarla konuşmaya başlamasının neden çok önemli olduğunu ve kendi açımdan bunun beni korkuttuğunu vurgulamak isterim.Devamı için

...

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

………………………… İLKÖĞRETİM OKULU

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İDARECİ GÖREV DAĞILIMI

 

MÜDÜR

—Gelen her türlü resmi evrak ve yazıların havale edilmesi.

—Okula gelen resmi yazıların tebliğler dergilerinin, vb evrakların müdür yardımcısı aracılığı ile öğretmen ve personele duyurulması,

—Cevaplı yazıların ilgili müdür yardımcıları tarafından hazırlanarak, yazının ilgili makama gönderilmesinin takip edilmesi,

—Her türlü resmi yazı ve evrakların usulüne uygun dosyalanması işlerinin takip edilmesi.

—Eğitim ve Öğretim Yılı başı, İkinci yarıyıl başı, sene sonu ve yıl içerisinde farklı zamanlarda yapılacak olan Öğretmenler Kuruluna ait duyurular, tutanaklar, kararlar, karar defteri ve dosyaların dosyalanması işlerine ait iş ve işlemler.

—Branş Öğretmenlerinin Yıllık Ders Planlarının onaylanması.

—Öğretmenlerin ders denetim iş ve işlemleri.

—Yetiştirme ve Hazırlama kurslarının açılış ve kapanışını Milli Eğitim Müdürlüğüne, hangi aylarda muhtasar beyanname ile vergi ödeneceğinin Defterdarlığa yazı ile bildirilmesi.

—Yetiştirme ve Hazırlama kurslarına öğrenci kaydının yapılması.

—Yetiştirme ve Hazırlama Kurslarında görevli öğretmenlerin iş ve işlemlerini takip edilmesi.

—Yetiştirme ve Hazırlama Kurs ücretlerinin usulüne göre toplanması ve bakiyelerin takip edilmesi.

—Yetiştirme ve Hazırlama Kurs mevzuatına göre yönetici, öğretmen ve personele ödemelerin yapılması.

—Yetiştirme ve Hazırlama Kurs mevzuatına göre maliyeye zamanında vergilerin yatırılması

—Öğretmen, memur ve  personellerin görev dağılımlarını gerçekleştirilmesi.

—Öğretmen ders programının hazırlanması ve öğretmen haftalık ders dağıtımın yapılması ve takip edilmesi.

—Kurumda çalışan herkesin göreve gelip gelmediklerini takip edilmesi.

—Uzun süreli raporlu olan öğretmenlerin yerine, öğretmen bulunması için gerekli girişimin yapılması,

—Geçici görevle yada ücretli çalışan öğretmenlere gerekli onayların alınması

.-Eğitim ve Öğretim Yılı başında ve İkinci Yarıyıl başında ücret onaylarını hazırlanması ve gerekli onayın alınması.

—Ders dışı eğitim çalışmalarına göre faaliyet yapan öğretmenlerin kontrolü ve takibi, çalışma planları ve ders defterlerinin düzenlenmesi, çalışmaya katılan öğrencilerin listeleri ve kontrollerinin yapılması.

—Öğretmen, memur ve  personellerin devam devamsızlık defterinin usulüne uygun şekilde tutulması

.-Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan temizlik görevlilerinin çalışmalarının planlanması ve kontrol edilmesi

—Öğretmen ve personellerin özlük haklarının ve işlerinin İLSİS ortamında güncelleştirilerek takip edilmesi.(Göreve başlama, görevden ayrılma, ödül ve ceza işlemleri, her türlü izin ve rapor işlemleri, terfi iş ve işlemleri, vb.)

—Satın alma komisyonunca alınan veya ayni bağış yoluyla temin edilen demirbaş malzemelerin ayniyat makbuzunun kesilmesi, demirbaş defterine kaydının gerçekleştirilmesi.-Demirbaşların korunması ve kullanılmasından sorumlu olunması.

—Demirbaş giriş çıkışlarının takibi

— Taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak her türlü iş ve işlemin takibi.

Muayene ve Teslim Alma Komisyonu ile ilgili İş ve İşlemler.

—Satın Alma Komisyonu marifetiyle Şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınacak her türlü eşya, araç ve gereçlerin muayene ve kontrolünün yapılarak kabul edilmesi veya geri çevrilmesi hakkında gereken işlemlerin yapılması.

-Her yıl ayniyat yönetmeliği çerçevesinde ocak ayında sayım ve düşüm komisyonunu kurulması ve komisyonlarda başkanlık yapılması.

-Okul demirbaş malzemelerinin sayım, döküm iş ve işlemleri

—Her türlü mezun ve dışarıdan bitirmiş olan öğrencilerin tasdikname, diploma örneği, mezuniyet belgesi ve eski yıllara ait evrakların düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemler.

—Arşivin Arşiv Yönetmeliği ve usulüne uygun şekilde düzenlenmesi ve düzenli tutulması ile ilgili iş ve işlemler

-Meis Formlarının işlenmesi

-İlsis ve diğer özlük işlemleri

  1. Eğitim bölgesi Müdürler Kurulu

_ Eğitim bölgesi müdürler kurulu ile ilgili işlemler yazışmalar ve dosyalarının tutulması dosyalanması ve takibi işlemleri.

—Okulumuzda bulunan fakir ve yardıma muhtaç öğrencilerin tespit edilmesi ve sınıf ve şube bazında listelerinin hazırlanması.

—Okulumuzda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan öğrencilerin (Şartlı Nakil Transferi) kayıtlarının düzenli tutulması.

— Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Yardım alan öğrencilere ait aylık devam devamsızlık durumlarının rapor halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne bildirilmesi.

— Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Yardım alan öğrencilere ait yarıyıl ve yılsonu başarı başarısızlık durumlarının rapor halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne bildirilmesi.

—Çeşitli kaynaklardan gelen yardım malzemelerinin ihtiyaç sahibi öğrencilere okul rehber öğretmeni ile birlikte koordineli bir şekilde dağıtılması ile ilgili iş ve işlemler.

—Okulumuz yönetici, öğretmen ve personelleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı tesis edecek çalışmalar. (Düğün, nişan, doğum, ölüm, hastalık, vb durumlarda dayanışma ve yardımlaşma çalışmaları

—Okul meclisleri yönergesine göre seçim kurullarını kurulması ile ilgili iş ve işlemler.

-Sınıf temsilcilerinin seçiminin ve okul meclisi başkanlığı seçimini yapılması. ile ilgili iş ve işlemler.

—Meclis üyeleri arasında seçimle komisyonları kurmak, komisyon çalışmalarına ışık tutulmasının sağlanması.

-İki ayda bir meclis toplantısının yapılmasını sağlanması.

—Meclis kararlarını okul idaresine ve tüm öğrencilere duyurulması.

—Demokrasi kültürünü yerleştirilmesinin sağlanması

13- Okul Kütüphanesi düzenlenmesi ile ilgili iş ve İşlemler.

-Okul kütüphanesinin yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesi ve düzenli tutulması ile ilgili iş ve işlemler.

14-Okul kütüphanesinin imkânlar ölçüsünde açık bulundurulması ve öğrencilerimizin düzenli olarak faydalanmalarının sağlanması ile ilgili iş ve işlemler

Görev tanımındaki diğer işleri yapmak.

 

……………………………………..

Okul Müdürü

 

 

………………………. İLKÖĞRETİM OKULU

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İDARECİ GÖREV DAĞILIMI

 

 

……………………………….

MÜDÜR YARDIMCISI

.

—Anasınıflarına ait birinci yarıyıl ve ikinci yarıyıl Zümre Öğretmenler Kurulu toplantıları,

—Anasınıflarına ait sınıf veli toplantıları,

—Anasınıfları ünitelendirilmiş yıllık planların, günlük planların ve ders defterlerinin kontrol edilmesi ve onaylanması.

—Anasınıflarının her türlü sene içi, yarıyıl ve yıl sonu iş ve işlemleri.

-Okul Aile Birliği genel kurul toplantısının yapılması, yönetim ve denetim kurullarının çalışmalarının organize edilmesine ait iş ve işlemler.

-Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu kararlarının öğrenci velilerine, öğretmenlere ve öğrencilere bildirilmesi ve okul içerisindeki çalışmalarının koordine edilmesi ile ilgili iş ve işlemler.(Duyurular, sosyal çalışma ve etkinlikler, muhasip üye ile birlikte bağış ve aidatların toplanması vb)

-Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu ile birlikte yıllık tahmini bütçenin ve yıl sonu mali raporun hazırlanması, gelir ve gider raporlarının üçer aylık aralıklarla herkesin görebileceği bir yerde ilan edilmesi.

-Okul Aile Birliğine ait (hizmet alımı ve satın alma işlerine her türlü kararların, etkinlik ve çalışmaların)  dosya ve evrakların usulüne uygun olarak tutulması ile ilgili iş ve işlemler

—Öğretmenler kurulunca seçilen Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kuruluna başkanlık edilmesi.

-Yeni öğretim yılında uygulanacak olan Rehberlik çerçeve programını, okul rehber öğretmeni ve  Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Öğretmenleri ile birlikte oluşturulması, eğitim ve öğretim yılı  boyunca uygulanması.

—Okul Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni ile Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin çalışmalarının koordine ve kontrol edilmesi.

—Öğrenme güçlüğü çeken ve kaynaştırma eğitimine tabi olan öğrenciler ile ilgili olarak İl Rehberlik Araştırma Merkezi ile gerekli yazışmaların yapılması ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.

—Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin amacı doğrultusunda uygulanması

-Sosyal Etkinlikler kuruluna başkanlık yapılması.

-Öğrenci kulüpleri ve çalışma esasları doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi ilgili iş ve işlemler.

-Atatürk ve Türk büyükleri köşesinin temizliği bakımı ve kontrolünün yapılması.

-Milli Bayramlar, belirli gün ve haftaların çalışma takvimi doğrultusunda kutlanması ile ilgili iş ve işlemler.

-Her türlü gezilerin düzenlenmesi ilgili iş ve işlemler,

-Her türlü Yarışmalar düzenlenmesi ilgili iş ve işlemler,

-Beden eğitimi, izcilik, müzik ve halk oyunları çalışmaları düzenlenmesi ilgili iş ve işlemler,

-Her türlü yayınların çıkarılması çalışmaları ile ilgili iş ve işlemler,

-Her türlü gösteriler düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemler,

-Tiyatro çalışmaları ilgili iş ve işlemler,

-Defile, sergi ve kermes gibi çalışmalarla çeşitli etkinlikler düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemler.

-Yerel ve Ulusal basında okulumuzla ilgili çıkan haber ve resimlerin takibi ve dosyalanması

  1. 1,8. Sınıfların iş ve işlemleri.

-Birinci yarıyıl, ikinci yarıyıl, yılsonu ve yetiştirme kursu sonrası  Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları ve işlemleri,

-Birinci yarıyıl ve ikinci yarıyıl Zümre Öğretmenler Kurulu toplantıları,

-Sınıflara ait sınıf veli toplantıları,

-Ünitelendirilmiş yıllık planların, günlük planların ve ders defterlerinin kontrol edilmesi ve onaylanması.

-1-8. Sınıfların her türlü yarıyıl ve yıl sonu iş ve işlemleri.

-Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunca alınmasına karar verilen, her türlü mal ve hizmetin satın alımını komisyon marifetiyle gerçekleştirilmesi.

-Satın aldığı her türlü mal ve hizmeti onay için Muayene ve Teslim Alma Komisyonuna sunulması.

-Satın aldığı her türlü mal ve hizmete ait fatura ve belgeleri satın alma komisyonu üyelerine onaylatılması, ilgili belgelerin Okul Aile Birliği iş ve işlemlerini yürüten müdür yardımcısına teslim edilmesi.

Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu çalışmaları ile ilgili İş ve İşlemler.

-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kuruluna ait defter ve dosyaları usulüne uygun şekilde tutmak ve düzenlemek.

-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kuruluna başkanlık etmek.

-Öğretmen ve Öğrenci Nöbet İşlerini düzenlenmesi ve takibinin yapılması.

-Çeşitli tatbikatları yaptırılması.(Yangın, deprem, zehirli gaz vb. tatbikatları.)

-Yangın tüplerinin ve ilgili koruma  malzemelerinin  daima hazır bulundurulması ile ilgili iş ve işlemler.

-Yangın Ekiplerinin kurulması ve çalışmalarının takibi ile ilgili iş ve işlemler.

- Kurumun sivil savunma planını hazırlanması.

-Elektrik, su tesisatının ve yangın hortumlarının kontrollerini yaptırılması ile ilgili iş ve işlemler.

-Hırsızlık olaylarına ve sabotaja karşı gerekli önlemlerin alınması ile ilgili iş ve işlemler. Vb konular.

-Elektrik ,su tasarrufu ve temizlik konuları ile ilgili yazıların hazırlanması ve bu konuda öğrencilere rehberlik çalışmaları.

-İlk yardım dolaplarının tanzimi, donatılması ve temizliği ile ilgili işlemler.

-Okulumuz yönetici, öğretmen ve personellerinin adres, telefon bilgilerini kayıt altına alınması ile ilgili iş ve işlemler

-Kantinde satılan her türlü yiyecek ve içeceklerin satış fiyatlarının, son kullanım tarihlerinin, kalitelerinin, ambalaj ve paketlemelerinin komisyon marifetiyle kontrol edilmesi ile ilgili iş ve işlemler.

-Kantin görevlilerinin sağlık karneleri ve periyodik sağlık kontrollerinin denetimi ile ilgili iş ve işlemler.

-Okul kantinin ayda bir periyodik olarak denetlenmesi ve aylık denetim raporlarının düzenlenmesi, okul müdürüne onaylatılması

-Öğretmen ve personellerin özlük haklarının ve işlerinin takip edilmesi.(maaş, ek ders, tedavi, yolluk, harcırah, sınav ücretleri, derece ve kademe terfi, vb.)

-Usta öğretici ve sözleşmeli personellerin sigorta iş ve işlemlerini takip etmek

-Yıl içerirsinde yapılacak her türlü Başarı Değerlendirme ve Deneme Sınavları gerçekleştirilmesine ait iş ve işlemler

-Başarı Değerlendirme ve Deneme Sınavları gerçekleştirilmesinde binanın ve salonların sınav düzenine hazırlanması.

  1. Öğrenci Servisleri ile ilgili İş ve İşlemler.

-Okul Servis Araçlarının Okul Servis Araçları Yönetmeliği esaslarına göre çalışmalarının periyodik olarak kontrol edilmesi ile ilgili iş ve işlemler.

-Tüm servis araçlarının plakalarının, sürücülerinin ve telefon numaralarının,  taşıdıkları öğrenci listelerinin ve sayılarının kayıt altına alınması, dosyalanması ile ilgili iş ve işlemler.

13 . Görev alanı ile ilgili iş ve işlemler.

-Kendi  görev alanlarıyla ilgili havale edilen resmi yazıların konusuna  göre hareket etmeleri, bu konuda öğretmen ve öğrencilere gerekli yazıların duyurusunu yapılması, bilgi ve veri toplanması, yazıyla alakalı olarak memurlar aracılığı ile cevap hazırlatılması ve cevaplı yazılara mutlaka ilgili memur ve müdür yardımcılarınca  paraf edilmesi gibi çalışmaların yürütülmesi..

  1. Toplam Kalite Yönetimi ve Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi Çalışmaları.

-Toplam kalite yönergesine göre ekip ve komisyonları kurulması ile ilgili iş ve işlemler

-Çalışma raporlarının hazırlanması

Okul Müdürünün vereceği diğer işler

1-Müdür olmadığı zamanlarda müdürlüğe vekâlet etmek

2- Temizlik işlerine takip etmek.

3-Hizmetlilerin kontrolü


……………………………

Okul Müdürü

 

…………………………………….

…………………………………… İLKÖĞRETİM OKULU

2012-2013EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YARDIMCI PERSONELİN GÖREV DAĞILIMLARI

 

Memur,

ı) Uygulama sınıfı ve ana sınıfında, yukarıda sayılan görevleri bağlı bulunduğu okulun memuru yerine getirir.

Demirbaş İş ve İşlemleri.

—Satın alma komisyonunca alınan veya ayni bağış yoluyla temin edilen demirbaş malzemelerin ayniyat makbuzunun kesilmesi, demirbaş defterine kaydının gerçekleştirilmesi.-Demirbaşların korunması ve kullanılmasından sorumlu olunması.

—Düşümü onaylanan demirbaş malzemelerin “Demirbaş Defterinin” ilgili bölümüne işlenmesi.

—Bölüm demirbaş listelerinin hazırlanarak ilgili bölüme asılması.

—Demirbaş giriş çıkışlarının takibi

— Taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak her türlü iş ve işlemin takibi.

j- Sözleşmeli ve sigortalı çalışan personelin iş ve işlemleri

g- Derece kademe Terfileri

k-Personel Özlük hakları ve muhasebe işlemleri


………………………………..

Okul Müdürü

 

 

 

…………………………………… İLKÖĞRETİM OKULU

2012-2013EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YARDIMCI PERSONELİN GÖREV DAĞILIMLARI

………………………………..

Güvenlik

1-Sabah saat en geç 07.00 de  (A)  kapısında görev başında olur.

2-Okulun giriş ve çıkış saatlerini kontrol ederek öğrencilerin okulun bahçesine ve okula güvenli ve düzenli bir şekilde giriş çıkışlarını takip eder.

3-Velilerin giriş çıkışlarını kontrol eder velilerin kimle görüşeceğini öğrenerek ilgiliyi bilgilendirerek içeri alır.

4-Seyyar satıcı, pazarlamacı ve okulla ilgisi olmayanları okul içerisine sokmaz.

5-Göreve başlamasından görevi bitirene kadar okulun tüm birimlerini gezip gözetlemek zorundadır.

6-Okul içerisinde görülen olumsuzluklara anında müdahale eder. Problemi okul idaresine haber vererek çözmeye çalışır. Güvenlik görevlilerine haber vermesi durumunda kendisine verilmiş olan telefonlara (karakol ve okulumuzdan sorumlu sivil polis ekiplerinin telefonları) bildirir.

7-Gün içerisinde okulun resmi işlerinde evrak takibi için diğer resmi kurumlara gönderildiğinde verilen görevi zamanında yerine getirir.

8-Okulu izinsiz terk etmez, terk etmek zorunda kaldığı zaman Okul Müdüründen veya Müdür Yardımcısından izin alır.

9-Bütün görevi boyunca insan ilişkilerinde saygıyı ve güler yüzü eksik etmez.

10-Görevini öğrencilerin dağılmasından yarım saat sonra bitirir.

11-Okulun sabah eğitim öğretime temiz bir şekilde başlaması için gerekli düzenlemeyi yapar.

12-Soğuk günlerde sabah erken saatte kat kaloriferini çalıştırır

 

 

 ………………………………

…………………………………… İLKÖĞRETİM OKULU

2012-2013EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YARDIMCI PERSONELİN GÖREV DAĞILIMLARI

Hizmetli

1-Sabah saat en geç 09.00 da görev başında olur.

2-Müdür odası, Müdür Yardımcısı odası, Erkek öğrenci tuvaletleri, (mutfak, Anasınıfı, Öğretmenler odası dışındaki) okulun zemin ve bodrum katındaki tüm birimleri ile bahçenin tertip düzen ve temizliğinden sorumludur.

3- 12;20–12;40 arasında sorumlu olduğu birimlerin yüzeysel temizliğini ve paspasını yapar, pencereleri açar sınıfları havalandırır, çöpleri boşaltır. Bu zaman içerisinde diğer işlerle meşgul olmaz

4- Göreve başlamasından görevi bitirene kadar sorumlu olduğu birimleri gezip gözetlemek zorundadır.

5- Okul içerisinde görülen olumsuzluklara anında müdahale eder. Problemi okul idaresine haber vererek çözmeye çalışır. Güvenlik görevlilerine haber vermesi durumunda kendisine verilmiş olan telefonlara (karakol ve okulumuzdan sorumlu sivil polis ekiplerinin telefonları) bildirir.

6- Gün içerisinde okulun resmi işlerinde evrak takibi için diğer resmi kurumlara gönderildiğinde verilen görevi zamanında yerine getirir.

7- Bütün görevi boyunca insan ilişkilerinde saygıyı ve güler yüzü eksik etmez.

8-Her teneffüsten sonra erkek öğrenci wc ve lavabolarının temizliğini kontrol temizler görülen aksaklıklara müdahale eder düzeltir olmazsa idareye haber veririr.

9-Okulu izinsiz terk etmez, terk etmek zorunda kaldığı zaman Okul Müdüründen veya Müdür Yardımcısından izin alır.

10- Sorumlu olduğu birimlerde kendisinden temizlik konusunda talebi olan öğretmenlerin taleplerini yerine getirir.

11-Akşam temizliğini yaptıktan sonra son kontrolleri yapar, okulun kilitlenmesi gerekli olan ve anahtarları kendisinde bulunan tüm birimlerini sağlam ve güvenli bir şekilde kapatır, okul  kaloriferinin son kontrolünü yaparak kapatır ve okuldan ayrılır.

……………………………….

 

 

 

…………………………………… İLKÖĞRETİM OKULU

2012-2013EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YARDIMCI PERSONELİN GÖREV DAĞILIMLARI

Hizmetli

1-Sabah saat en geç 07.20 da görev başında olur.

2-Müdür odası, Müdür Yardımcısı odası, kız öğrenci tuvaletleri, mutfak, anasınıfı ve öğretmenler odasının tertip, düzen ve temizliğinden sorumludur.

3- 12,20–12,35 arasında sorumlu olduğu birimlerin yüzeysel temizliğini ve paspasını yapar, çöpleri boşaltır. Bu zaman içerisinde çay servisi vb. diğer işlerle meşgul olmaz

4- Her teneffüsten sonra kız öğrenci wc ve lavabolarının temizliğini kontrol eder.

5-Sorumlu olduğu birimlerde kendisinden temizlik konusunda talebi olan öğretmenlerin taleplerini yerine getirir.

6-Okul Müdürü tarafından kendisine bildirilen teneffüslerde öğretmenler için çay hazırlar ve öğretmenler odasına bırakır.

7-Anasınıfı öğrencilerinin beslenme saatlerinde kendisine verilen menüyü hazırlar ve anasınıfına bırakır.

8- Göreve başlamasından görevi bitirene kadar sorumlu olduğu birimleri gezip gözetlemek zorundadır.

9- Okul içerisinde görülen olumsuzluklara anında müdahale eder. Problemi okul idaresine haber vererek çözmeye çalışır. Güvenlik görevlilerine haber vermesi durumunda kendisine verilmiş olan telefonlara (karakol ve okulumuzdan sorumlu sivil polis ekiplerinin telefonları) bildirir.

10- Gün içerisinde okulun resmi işlerinde evrak takibi için diğer resmi kurumlara gönderildiğinde verilen görevi zamanında yerine getirir.

11- Bütün görevi boyunca insan ilişkilerinde saygıyı ve güler yüzü eksik etmez.

12- Okulu izinsiz terk etmez, terk etmek zorunda kaldığı zaman Okul Müdüründen veya Müdür Yardımcısından izin alır.

13- Akşam temizliğini yaptıktan sonra son kontrolleri yapar, okulun kilitlenmesi gerekli olan ve anahtarları kendisinde bulunan tüm birimlerini sağlam ve güvenli bir şekilde kapatıp kilitleyerek okuldan ayrılır.

Bütün yardımcı personel yukarıda yazılı olmayan ancak okul yönetimi tarafından mevzuata uygun olarak verilen görevleri yapmak zorundadırlar.

İşbu görev dağılımı tebellüğ edilmiştir.24.09.2009

Tebliğ Eden

……………………………

Okul Müdürü

Tebellüğ Eden

…………………..                         ………………………………..  ……………………………

Yardımcı Personel                              Yardımcı Personel                       Yardımcı Personel

..

Sorunların geride kalmasına izin vermeyeceğiz

Kahveci: 1 Mayıs’ta gerçek sorunların geride kalmasına izin vermeyeceğiz

Kamu çalışanlarının sorunları ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Önder Kahveci, “1 Mayıs’ta Anıtkabir’de olacağız. 1919 ruhunu yeniden canlandıracağız” dedi. Kahveci, “Emeğin alın terinin sorunların tartışılması gereken bir gün 1 Mayıs ama maalesef bu olmuyor. Her yıl farklı yerlerde yaşanan bazı görüntülere şahit oluyoruz. Basında bu görüntüler öne çıkıyor ve ne yazık ki gerçek sorunlar geride kalıyor. Devamı

Yeni O.O. Geçiş Sistemi Velilerden Geçemedi!

egitim senYeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi Velilerden Geçemedi!

Tarih: 03 Mayıs  

TEOG sınavının kaldırılmasının ardından hemen uygulamaya konulacağı duyurulan yeni ortaöğretime geçiş sınavı hakkında velilerin görüşlerine başvurduk. Web sayfamızdan duyurduğumuz ankete katılan 1372 velinin düşüncesine göre, yeni ortaöğretime geçiş sistemi sınıfta kaldı. Devamı

Lütfen Paylaşalım

.

site ekle site ekle http://www.iyisayfa.net/